กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุภาพ กันขันคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6