ปฐมวัย

นางเพ็ญรุ่ง ไร่ลือคำ
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา สาพิมาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0