คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณฐกร วงค์ใหญ่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0