กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญรุ่ง ไร่ลือคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3