ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
187 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ ตำบลปงน้อย   ตำบลปงน้อย  อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทรศัพท์ 081-951-6168
Email : hrschool166@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008395651630


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน