ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างห้องเก็บเครื่องกรองน้ำ
งานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยไร่
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่๑
วันเด็กแห่งชาติ
สวัสดีปีใหม่
เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ทอด ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชีนงราย
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอดอยหลวง ประจำปี 2562 Sport For Friends
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยไร่
โครสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านห้วยไร่