ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/04/2019
ปรับปรุง 03/08/2020
สถิติผู้เข้าชม 38335
Page Views 42473
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ปงน้อย ดอยหลวง
2 โรงเรียนบ้านไทรทอง ปงน้อย ดอยหลวง
3 โรงเรียนบ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง
4 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ปงน้อย ดอยหลวง 053-790124
5 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ปงน้อย ดอยหลวง 081-951-6168
6 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ หนองป่าก่อ ดอยหลวง
7 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม หนองป่าก่อ ดอยหลวง
8 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองป่าก่อ ดอยหลวง
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง โชคชัย ดอยหลวง
10 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) โชคชัย ดอยหลวง
11 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) โชคชัย ดอยหลวง
12 โรงเรียนบ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง
13 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โชคชัย ดอยหลวง
14 โรงเรียนบ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง
15 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน บ้านแซว เชียงแสน
16 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) บ้านแซว เชียงแสน
17 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี บ้านแซว เชียงแสน
18 โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา บ้านแซว เชียงแสน
19 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล บ้านแซว เชียงแสน
20 โรงเรียนบ้านแซว บ้านแซว เชียงแสน
21 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม บ้านแซว เชียงแสน
22 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม บ้านแซว เชียงแสน
23 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย ป่าสัก เชียงแสน
24 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ป่าสัก เชียงแสน 053-955405
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงแสน(ปางหมอปวงชัยบานราษฎร์ศึกษา) ป่าสัก เชียงแสน
26 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด ป่าสัก เชียงแสน
27 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด ศรีดอนมูล เชียงแสน
28 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ศรีดอนมูล เชียงแสน
29 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน
30 โรงเรียนบ้านสันต้นธง ศรีดอนมูล เชียงแสน
31 โรงเรียนบ้านสันสลี ศรีดอนมูล เชียงแสน
32 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ ศรีดอนมูล เชียงแสน
33 โรงเรียนบ้านแม่มะ ศรีดอนมูล เชียงแสน
34 โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน ศรีดอนมูล เชียงแสน
35 โรงเรียนบ้านด้าย(ปาราษฎร์ดำรง) ศรีดอนมูล เชียงแสน
36 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย ศรีดอนมูล เชียงแสน 0-5378-5129
37 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง เวียง เชียงแสน (053) 650753
38 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เวียง เชียงแสน
39 โรงเรียนบ้านสบคำ เวียง เชียงแสน
40 โรงเรียนอนุบาลบุญพิทักษ์ เวียง เชียงแสน
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เวียง เชียงแสน 053-777105
42 โรงเรียนบ้านวังลาว เวียง เชียงแสน
43 โรงเรียนบ้านสบรวก เวียง เชียงแสน 053784231
44 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ เวียง เชียงแสน
45 โรงเรียนบ้านแม่คำ แม่เงิน เชียงแสน
46 โรงเรียนบ้านไร่ แม่เงิน เชียงแสน
47 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน
48 โรงเรียนบ้านปงของ แม่เงิน เชียงแสน
49 โรงเรียนบ้านไร่สาขาธารทอง แม่เงิน เชียงแสน
50 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน แม่เงิน เชียงแสน
51 โรงเรียนบ้านร่องบง โยนก เชียงแสน
52 โรงเรียนบ้านดอยจัน โยนก เชียงแสน 053-777237
53 โรงเรียนบ้านสันธาตุ โยนก เชียงแสน
54 โรงเรียนโยนกวิทยา โยนก เชียงแสน
55 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม โยนก เชียงแสน
56 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง จอมสวรรค์ แม่จัน
57 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) จอมสวรรค์ แม่จัน
58 โรงเรียนบ้านใหม่(ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล) จันจว้า แม่จัน
59 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) จันจว้า แม่จัน
60 โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว) จันจว้าใต้ แม่จัน
61 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จันจว้าใต้ แม่จัน
62 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จันจว้าใต้ แม่จัน
63 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) จันจว้าใต้ แม่จัน
64 โรงเรียนบ้านหนองครก จันจว้าใต้ แม่จัน
65 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) จันจว้าใต้ แม่จัน
66 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน
67 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่-ศรียางชุม ท่าข้าวเปลือก แม่จัน
68 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน
69 โรงเรียนบ้านแม่แพง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน
70 โรงเรียนบ้านแม่ลัว ท่าข้าวเปลือก แม่จัน
71 โรงเรียนบ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน
72 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน
73 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน ป่าซาง แม่จัน
74 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ป่าซาง แม่จัน
75 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ป่าซาง แม่จัน
76 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ป่าซาง แม่จัน
77 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ป่าซาง แม่จัน
78 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ ป่าซาง แม่จัน
79 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ป่าตึง แม่จัน
80 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป่าตึง แม่จัน
81 โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าตึง แม่จัน
82 โรงเรียนบ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน
83 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ป่าตึง แม่จัน 053918524
84 โรงเรียนบ้านรวมใจ ป่าตึง แม่จัน
85 โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ป่าตึง แม่จัน
86 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ป่าตึง แม่จัน
87 โรงเรียนบ้านสันโค้ง ป่าตึง แม่จัน
88 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา ศรีค้ำ แม่จัน
89 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ศรีค้ำ แม่จัน
90 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ศรีค้ำ แม่จัน
91 โรงเรียนบ้านเวียงสา ศรีค้ำ แม่จัน
92 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) สันทราย แม่จัน
93 โรงเรียนบ้านแหลว สันทราย แม่จัน
94 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่คำ แม่จัน
95 โรงเรียนบ้านสันธาตุ แม่คำ แม่จัน
96 โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน(ราษฎ์นุกูล) แม่คำ แม่จัน
97 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำ แม่จัน
98 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง แม่คำ แม่จัน
99 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แม่คำ แม่จัน
100 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน แม่จัน
101 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน แม่จัน
102 โรงเรียนอนุบาลอำพร แม่จัน แม่จัน
103 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก แม่จัน แม่จัน 053660428
104 โรงเรียนบ้านหนองแว่น แม่จัน แม่จัน
105 โรงเรียนบ้านสันกอง แม่ไร่ แม่จัน
106 โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่(บ้านป่ากว๋าว) แม่ไร่ แม่จัน
107 โรงเรียนบ้านปางมะหัน เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
108 โรงเรียนบ้านจะตี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 0-5391-8497
109 โรงเรียนบ้านผาจี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 053-160046
110 โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
111 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
112 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
113 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
114 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
115 โรงเรียนบ้านพญาไพร เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
116 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 053-767112
117 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
118 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
119 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
120 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง
121 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง
122 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง
123 โรงเรียนบ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง
124 โรงเรียนบ้านกลาง แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง
125 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง
126 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
127 โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
128 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
129 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สาขาบ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
130 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
131 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
132 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
133 โรงเรียนบ้านเทอดไทยสาขาบ้านห้วยหก แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
134 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา แม่สาย
135 โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย บ้านด้าย แม่สาย
136 โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์) บ้านด้าย แม่สาย
137 โรงเรียนบ้านสันถนน ศรีเมืองชุม แม่สาย 0-5366-8031
138 โรงเรียนบ้านสันโค้ง ศรีเมืองชุม แม่สาย
139 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย
140 โรงเรียนบ้านสันธาตุ ศรีเมืองชุม แม่สาย
141 โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ ห้วยไคร้ แม่สาย
142 โรงเรียนอนุบาลวัดห้วยไคร้ใหม่ ห้วยไคร้ แม่สาย
143 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ห้วยไคร้ แม่สาย 053667156
144 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ห้วยไคร้ แม่สาย
145 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ห้วยไคร้ แม่สาย
146 โรงเรียนบ้านป่าแดง เกาะช้าง แม่สาย
147 โรงเรียนบ้านสันนา เกาะช้าง แม่สาย
148 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เกาะช้าง แม่สาย
149 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง เกาะช้าง แม่สาย
150 โรงเรียนบ้านปางห้า เกาะช้าง แม่สาย
151 โรงเรียนบ้านสันหลวง เกาะช้าง แม่สาย
152 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย เกาะช้าง แม่สาย
153 โรงเรียนบ้านม่วงคำ เกาะช้าง แม่สาย
154 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) เวียงพางคำ แม่สาย
155 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เวียงพางคำ แม่สาย
156 โรงเรียนบ้านเวียงพาน เวียงพางคำ แม่สาย
157 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เวียงพางคำ แม่สาย
158 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เวียงพางคำ แม่สาย 053731766
159 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เวียงพางคำ แม่สาย
160 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 แม่สาย แม่สาย
161 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง แม่สาย แม่สาย
162 โรงเรียนบ้านสันทราย แม่สาย แม่สาย
163 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ แม่สาย แม่สาย 0-53731274
164 โรงเรียนบ้านสันมะนะ แม่สาย แม่สาย
165 โรงเรียนบ้านป่ายาง แม่สาย แม่สาย
166 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. โป่งงาม แม่สาย 0-5370-9555
167 โรงเรียนบ้านถ้ำ โป่งงาม แม่สาย
168 โรงเรียนบ้านผาฮี้ โป่งงาม แม่สาย
169 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา โป่งงาม แม่สาย
170 โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งงาม แม่สาย
171 โรงเรียนบ้านน้ำจำ โป่งผา แม่สาย
172 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ โป่งผา แม่สาย
173 โรงเรียนบ้านจ้อง โป่งผา แม่สาย
174 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) โป่งผา แม่สาย